go to the content
deutsch/ english/ francais/ russisch/ arabisch/ spanisch/ polnisch/ vietnamesisch/
LAMSA

You are here: O stowarzyszeniu LAMSA > Struktura

 

Organy władzy stowarzyszenia

Organami władzy w stowarzyszeniu Regionalna Sieć Organizacji Imigranckich Saksonii – Anhalt (LAMSA e.V.) jest walne zgromadzenie członków oraz zarząd.

Walne zgromadzenie

Najważniejszym organem stowarzyszenia jest walne zgromadzenie, które obraduje raz w roku.Do jego zadań należą m.in.: zmiany w statucie, ustalenie opłaty za przyjęcie do stowarzyszenia oraz składek członkowskich, powoływanie członków honorowych, wybór i odwoływanie członków zarządu, wybór biegłego rewidenta, przyjmowanie sprawozdania rocznego oraz udzielanie absolutorium dla zarządu.

Zarząd

Zarząd wybierany jest przez walne zgromadzenie drogą głosowania. Jest odpowiedzialny za reprezentację stowarzyszenia. Składa się z przewodniczącego/- cej, zastępcy przewodniczącego/-cej, skarbnika oraz czterech innych członków.

Członkowie Zarządu

Hotline SiSA-Sprachmittlung:
0345/ 213 893 99
(Mo – Fr von 8 – 16 Uhr)
zu den Veranstaltungen
© Webdesign, CMS: lilac-media Halle (Saale)
back to top|print