go to the content
deutsch/ english/ francais/ russisch/ arabisch/ spanisch/ polnisch/ vietnamesisch/
LAMSA
 

LAMSA có cơ cấu như thế nào?

LAMSA được cơ cấu gồm Hội đồng thành viên và Ban chấp hành.

Hội đồng thành viên

Hội đồng thành viên là cơ quan tối cao của LAMSA e.V. Các thành viên tổ chức đại hội mỗi năm một lần.
Nhiệm vụ của nó bao gồm việc sửa đổi điều lệ, ấn định mức phí gia nhập và hội phí thành viên, bổ nhiệm các thành viên danh dự, bầu cử, miễn nhiệm thành viên Ban chấp hành, bầu kiểm toán viên, thông qua báo cáo hàng năm và việc làm tròn bổn phận của Ban chấp hành.

Ban chấp hành

Ban chấp hành được bầu bởi Hội đồng thành viên. Họ chịu trách nhiệm làm đại diện của LAMSA e.V. Họ bao gồm các chủ tịch, phó chủ tịch, thủ quỹ cũng như bốn ủy viên khác.

(v.l.n.r.: Agnieszka Misiuk, Djamel Amelal, Undrakhbayar Dreßler, Tien Duc Nguyen, Dr. Alexander Wassermann, Tatjana Schewtschenko)

Các thành viên Ban điều hành

Tien Duc Nguyen

(Vietnamesischer Club "Morgenstern", Magdeburg; Vorsitzender)

duc.nguyen@lamsa.de

Undrakhbayar Dreßler

(Zuwandererstammtisch Jerichower Land; stellv. Vorsitzende)

undrakhbayar.dreßler@lamsa.de

Djamel Amelal

(Islamisches Kulturcenter Halle/Saale e.V.; Schatzmeister)

djamel.amelal@lamsa.de

Agnieszka Misiuk

(Deutsch-Polnische Gesellschaft Sachsen-Anhalt e.V., Magdeburg)

agnieszka.misiuk@lamsa.de

Dr. Tarek Ali

(Ausländerbeirat Halle)

tarek.ali@lamsa.de

Tatjana Schewtschenko

(Deutsch-Russischer Arbeitskreis „Dialog“ e.V., Dessau-Roßlau)

tatjana.schewtschenko@lamsa.de

Dr. Alexander Wassermann

(Jüdische Gemeinde zu Dessau)

alexander.wassermann@lamsa.de

Hotline SiSA-Sprachmittlung:
0345/ 213 893 99
(Mo – Fr von 8 – 16 Uhr)
zu den Veranstaltungen
Newsletter abonnieren

Melden Sie sich zu unserem Newsletter an.

E-Mail-Adresse:

Anmelden
© Webdesign, CMS: lilac-media Halle (Saale)
back to top|print