go to the content
deutsch/ english/ francais/ russisch/ arabisch/ spanisch/ polnisch/ vietnamesisch/
LAMSA
 

LAMSA là gì?

Ngày 15 tháng 11 năm 2008 tại Dessau-Rosslau, các tổ chức người nhập cư ở Sachsen-Anhalt đã hòa nhập trong một "Mạng lưới bang các tổ chức người nhập cư Sachsen-Anhalt" (LAMSA) và vào ngày 22 tháng 3 năm 2014 đã thành lập nên Hội phi lợi nhuận ở Magdeburg.

LAMSA e.V. đại diện lợi ích chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa của các công dân có nguồn gốc nhập cư ở cấp tiểu bang. Nó là người phát ngôn hợp pháp đối với chính quyền tiểu bang và các tổ chức quan trọng ở cấp tiểu bang, cũng như các tổ chức nhập cư tương tự ở các tiểu bang khác.

LAMSA muốn đóng góp vào việc khuyến khích hội nhập của người nhập cư ở Sachsen-Anhalt.

Hiện nay, 64 tổ chức và 15 cá nhân có nguồn gốc nhập cư là thành viên trong tổ chức LAMSA.

LAMSA hoạt động thế nào?

Mạng lưới tiểu bang được cơ cấu gồm Hội đồng thành viên và Ban chấp hành.

Ban chấp hành gồm có bảy người do Hội đồng thành viên bầu ra. Họ được Hội đồng thành viên ủy quyền đại diện cho Mạng lưới tiểu bang cả trong hoạt động nội bộ và ra bên ngoài.

Mạng lưới tiểu bang hoạt động gây hiệu ứng ra công luận thông qua các sự kiện theo chuyên đề và tham gia vào các biện pháp quan trọng của tiểu bang hoặc địa phương. Qua đó, các hoạt động của Mạng lưới đến được công luận truyền thông để đưa được chủ đề nhập cư và hội nhập đến gần hơn với số đông của xã hội.

Hotline SiSA-Sprachmittlung:
0345/ 213 893 99
(Mo – Fr von 8 – 16 Uhr)
zu den Veranstaltungen
Newsletter abonnieren

Melden Sie sich zu unserem Newsletter an.

E-Mail-Adresse:

Anmelden
© Webdesign, CMS: lilac-media Halle (Saale)
back to top|print