go to the content
deutsch/ english/ francais/ russisch/ arabisch/ spanisch/ polnisch/ vietnamesisch/
LAMSA
 

Czym jest stowarzyszenie LAMSA?

15 listopada 2008 roku w Dessau – Rosslau imigranckie organizacje pozarządowe, działające na terenie Saksonii – Anhalt, zawiązały „Regionalną Sieć Organizacji Imigranckich Saksonii - Anhalt” (w jęz. niem.: LAMSA e.V.). 22 marca 2014 roku sieć zmieniła swoją podstawę prawną i stała się stowarzyszeniem.

Stowarzyszenie Regionalna Sieć Organizacji Imigranckich Saksonii – Anhalt (LAMSA e.V.) reprezentuje interesy polityczne, gospodarcze, społeczne i kulturalne imigrantów na poziomie regionalnym, tj. kraju związkowego Saksonia – Anhalt. Jest partnerem w dialogu z politykami i przedstawicielami regionalnej administracji i samorządu oraz podobnych organizacji imigranckich działających w innych krajach związkowych Niemiec.

Ponadto stowarzyszenie ma na celu pomoc i niesienie wsparcia w integracji imigrantów i ich aklimatyzacji w Saksonii – Anhalt.

Obecnie do stowarzyszenia przynależy 64 organizacji imigranckich oraz 15 osób prywatnych (imigrantów).

Jak pracuje stowarzyszenie (LAMSA)?

Strukturę stowarzyszenia Regionalnej Sieci Stowarzyszeń Imigranckich Saksonii – Anhalt tworzą walne zgromadzenie członków i zarząd.

Zarząd składa się z siedmiu osób, które wybierane są przez walne zgromadzenie członków.
Zarząd reprezentuje stowarzyszenie i zgromadzenie członków w kontaktach na zewnątrz.

Regionalna Sieć Stowarzyszeń Imigranckich Saksonii – Anhalt (LAMSA e.V.) organizuje warsztaty i seminaria tematyczne otwarte dla szerokiej publiczności oraz udziela się w wydarzeniach na szczeblu regionalnym i krajowym. Poprzez upublicznianie swoich działań, stara się tym samym przybilżyć społeczeństwu tematy integracji, (i)migracji i wielokulturowości.

Hotline SiSA-Sprachmittlung:
0345/ 213 893 99
(Mo – Fr von 8 – 16 Uhr)
zu den Veranstaltungen
Newsletter abonnieren

Melden Sie sich zu unserem Newsletter an.

E-Mail-Adresse:

Anmelden
© Webdesign, CMS: lilac-media Halle (Saale)
back to top|print