go to the content
deutsch/ english/ francais/ russisch/ arabisch/ spanisch/ polnisch/ vietnamesisch/
LAMSA
 

Misja organizacji LAMSA e.V. 

Co reprezentuje LAMSA?

Landesnetzwerk Migrantenorganisationen Sachsen-Anhalt (LAMSA e.V.) (pol. Krajowa Sieć Organizacji Migrantów Saksonia-Anhalt e.V.) jest ochotniczą koalicją ludzi z przeszłością migracyjną w Saksonii-Anhalt.

Jako organizacja nadrzędna organizacji migrantów, LAMSA jednoczy ludzi rożnego pochodzenia, tła kulturowego, a także przynależności religijnej i reprezentuje w ten sposób jednostkę różnorodności.

LAMSA łączy w sobie zasoby i potencjały, które maja niezwykłe znaczenie dla wspólnoty. Jego członkowie przynoszą bogate doświadczenia i umiejętności, które w przyszłości staja się coraz ważniejsze w radzeniu sobie z wyzwaniami społeczno-kulturowymi. Oprócz konkretnych kompetencji są to w szczególności umiejętności językowe, „Doświadczenia światowe”, jak również doświadczenie w radzeniu sobie z nowymi sytuacjami życia i pracy.

LASMA buduje mosty dla grup ludności z przeszłością migracyjną, których partycypacja społeczna jest utrudniona. Bariery językowe, niepewności i wstyd ale także doświadczenia dyskryminacji stanowią u wielu ludzi z doświadczeniem migracyjnym przeszkodę, aby wejść w kontakt z instytucjami głównego nurtu społeczeństwa. Doradztwo i wsparcie w ich języku ojczystym i przez ludzi z podobnym tłem kulturowym pomaga im w dużej mierze, aby pokonać tę barierę.

LAMSA jest ważnym graczem na politycznych polach migracji i integracji.

Interesy ludzi z tłem migracyjnym, które przedstawiają się bardzo heterogicznie, mogą zostać zorganizowane bez zakłócenia tylko poprzez samych zorganizowanych migrantów. Oni są w stanie wyrazić swoje interesy i je reprezentować.

Organizacja LAMSA jest dla instytucji i urzędów głównego nurtu społeczeństwa punktem kontaktowym, aby uzyskać szczegółowy obraz o interesach różnych grup demograficznych z tłem migracyjnym, a tym samym o potrzebach migracyjno- i integracyjno-politycznych.

LAMSA oznacza współpracę w różnorodności i daje przykład dla tolerancyjnej koegzystencji. LASMA postrzega się jako łączę miedzy migrantami/migrantkami a także ludźmi z tłem migracyjnym i bez niego. LASMA jest świadoma z tego wynikającej odpowiedzialności. Będzie zawsze starać się, zwracać uwagę na obawy i interesy swoich członków oraz wszystkich osób z tłem migracyjnym, być kompetentną i działać na tym samym poziomie.

Kiedy reprezentuje ich interesy, LAMSA nie służy tylko i wyłącznie ludziom z tłem migracyjnym, ale działa także na rzecz całego społeczeństwa.

Co chce osiągnąć LASMA? 

Nadrzędnym celem LAMSA jest równy udział wszystkich osób z doświadczeniem migracyjnym w życiu społecznym. Stojącą za tym wizją jest społeczeństwo wolne od uprzedzeń i wolne od dyskryminacji. Celem pracy organizacji LAMSA jest, aby nie było potrzeby na oddzielne rzecznictwo dla osób z tłem migracyjnym.

Aby osiągnąć ten cel, LAMSA działa we wszystkim co robi dla najlepszego możliwego uczestnictwa społecznego migrantów/migrantek. Autonomiczne osoby z tłem migracyjnym po jednej i międzykulturowe otwarte społeczeństwo po drugiej stronie są niezbędnymi punktami kontrolnymi, które LAMSA chce osiągnąć swoją pracą.

Do realizacji tych celów LAMSA może wykonać odpowiednie projekty i zatrudnić do nich personel pełnoetatowy.

Jakie wartości i zasady mają kierować działaniami organizacji LAMSA? 

Działania organizacji LAMSA znacznie zdominowane są poprzez wartości Karty Praw Człowieka Narodów Zjednoczonych. Szczególnie wiara w podstawowe prawa człowieka, godność i wartość człowieka, kierują jej pracą. 

Ponadto działania organizacji LAMSA dostosowują się do konceptu transkulturowości. Współistnienie w zróżnicowanym społeczeństwie powiedzie się, jeżeli spotkanie różnych kultur nie będzie konsolidacją ale zniesieniem granic kulturowych.

W swojej codziennej pracy LAMSA przywiązuje uwagę do uczciwego i godnego zaufania stosunku pomiędzy sobą jak i jej współpracownikami. Dąży do doceniania komunikacji na równym poziomie. Problemy muszą zostać podjęte konstruktywnie, a decyzje demokratycznie i transparentnie.

Członkowie jak i wszystkie osoby pracujące dla organizacji LAMSA postępują z przekonaniem, że zróżnicowane społeczeństwo to bogate społeczeństwo.

Oni żyją wartościami tolerancji i otwartości na świat. To nie odzwierciedla się tylko w komunikacji na zewnątrz: ona jest pewna ale z szacunkiem, odpowiedzialna i pojednawcza, przy tym zawsze świadoma i z uznaniem. 

Hotline SiSA-Sprachmittlung:
0345/ 213 893 99
(Mo – Fr von 8 – 16 Uhr)
zu den Veranstaltungen
Newsletter abonnieren

Melden Sie sich zu unserem Newsletter an.

E-Mail-Adresse:

Anmelden
© Webdesign, CMS: lilac-media Halle (Saale)
back to top|print