go to the content
deutsch/ englisch/ französisch/ russisch/ arabisch/ spanisch/ polnisch/ vietnamesisch/
LAMSA auf facebook
LAMSA

You are here: O stowarzyszeniu LAMSA > Struktura

 

Organy władzy stowarzyszenia

Organami władzy w stowarzyszeniu Regionalna Sieć Organizacji Imigranckich Saksonii – Anhalt (LAMSA e.V.) jest walne zgromadzenie członków oraz zarząd.

Walne zgromadzenie

Najważniejszym organem stowarzyszenia jest walne zgromadzenie, które obraduje raz w roku.Do jego zadań należą m.in.: zmiany w statucie, ustalenie opłaty za przyjęcie do stowarzyszenia oraz składek członkowskich, powoływanie członków honorowych, wybór i odwoływanie członków zarządu, wybór biegłego rewidenta, przyjmowanie sprawozdania rocznego oraz udzielanie absolutorium dla zarządu.

Zarząd

Zarząd wybierany jest przez walne zgromadzenie drogą głosowania. Jest odpowiedzialny za reprezentację stowarzyszenia. Składa się z przewodniczącego/- cej, zastępcy przewodniczącego/-cej, skarbnika oraz czterech innych członków.

Vorstand LAMSA

(v.l.n.r.: Agnieszka Misiuk, Djamel Amelal, Undrakhbayar Dreßler, Tien Duc Nguyen, Dr. Alexander Wassermann, Tatjana Schewtschenko)

Członkowie Zarządu

Tien Duc Nguyen

(Vietnamesischer Club "Morgenstern", Magdeburg; Vorsitzender)

duc.nguyen@lamsa.de

Undrakhbayar Dreßler

(Zuwandererstammtisch Jerichower Land; stellv. Vorsitzende)

undrakhbayar.dreßler@lamsa.de

Djamel Amelal

(Islamisches Kulturcenter Halle/Saale e.V.; Schatzmeister)

djamel.amelal@lamsa.de

Agnieszka Misiuk

(Deutsch-Polnische Gesellschaft Sachsen-Anhalt e.V., Magdeburg)

agnieszka.misiuk@lamsa.de

Dr. Tarek Ali

(Ausländerbeirat Halle)

tarek.ali@lamsa.de

Tatjana Schewtschenko

(Deutsch-Russischer Arbeitskreis „Dialog“ e.V., Dessau-Roßlau)

tatjana.schewtschenko@lamsa.de

Dr. Alexander Wassermann

(Jüdische Gemeinde zu Dessau)

alexander.wassermann@lamsa.de

© Webdesign, CMS: lilac-media Halle (Saale)
back to top|print